SPANSK VANNHUND OG HELSE

Spansk vannhund og helse

Det finnes ingen sykdomsfrie raser, men noen raser kan ha mer sykdomsforekomst enn andre. På spansk vannhund kan vi nok si at det generelt er lite sykdom. Nedenfor har jeg listet opp et knippe sykdommer som kan ramme rasen. 

For å få en mer inngående oversikt over rasens situasjon er det lurt å sette seg inn i RAS (Rasespesifikk Avlsstrategi). Følg denne linken: https://www.nkk.no/getfile.php/132018929-1528359370/Filer/RAS/RAS/Spansk%20vannhund%20RAS%20v1.pdf


Avlsproblematikk
Sykdom og helse hos hund har alltid vært et tema hos oppdrettere, og de fleste tar dette temaet seriøst og ønsker å 
avle frem friske individer, men sannsynligheten er at det alltid vil dukke opp noen individer med sykdom. Hvilke hund dette blir vet vi ikke. Vi produserer ikke gjenstander hvor hver del som settes sammen kan testes og byttes ut ved feil, men vi må også gjøre 
vårt for at færrest mulig blir syke. Vi kan da selvfølgelig teste hundene for sykdom, men dette gir oss kun en mikroskopisk oversikt over hundens helse. Flere av gentestene som foretas er viktig å ta slik at vi kan "utrydde" sykdommer, men vår 
oppfatning er at man skal være varsom i forhold til hvilke tester man bruker så en ikke ender opp med et antiseleksjonsproblem, dvs. "man får utvalget mot seg". 

En annen ting man ikke må glemme når man driver med avel er mentalitet. Å ha fokus på mentalitet er like viktig som klinisk helse, da en vet at mentalitet helt klart er arvelig. Stort sett i de fleste tilfeller vil man fint kunne leve med en hund som har HD, men en hund med dårlig mental helse vil man på sikt ikke kunne leve med.

Hofteleddsdysplasi (HD)
er en utviklingsfeil i hofteleddene som kan angå ett eller begge hofteledd. Defekten består i at hofteskålen og lårhodet ikke passer til hverandre. Det dannes sekundærforandringer rundt leddet i form av forkalkninger. Det kan også oppstå unormal slitasje inne i hofteleddet, som igjen kan gi unormale trykkbelastninger på deler av leddet. Deler av leddbrusken kan slites bort og erstattes av beinvev i kroppens forsøk på å reparere de skadene som har oppstått. Det finnes ulike grader av denne defekten - og hofteleddene graderes etter følgende skala: fri (A, B), svak (C), middels (D) eller sterk (E) grad av HD.

Hva er årsaken til at en hund får HD?
Utviklingen av HD hos en hund skyldes en kombinasjon av arv og miljø. Arvbarheten gir uttrykk for hvor stor del av totalvariasjonen i en egenskap som skyldes arvelige faktorer. Norske undersøkelser viser en arvbarhet for HD på noe over 20%. Dette innebærer at også andre faktorer har stor betydning for utvikling av defekten. En hund trenger ikke utvikle HD til tross for at den kan være arvelig disponert.

Hvor stor betydning har HD for hunden?
HD utvikles mens hunden vokser. En hund som har utviklet HD, kan få problemer av varierende grad, men slett ikke alltid. Hvorvidt den vil få kliniske symptomer, er i første rekke avhengig av graden av HD, men også i vesentlig grad av hele hundens konstruksjon og funksjon, dvs. hvorvidt hunden er sunt bygget og kan bevege seg riktig og effektivt. Hunder med en dårlig og usunn konstruksjon, vil ofte få større problemer dersom den har HD sammenlignet med en godt konstruert hund som kan bevege seg sunt og effektivt. Riktig mosjon er viktig!

En hund med svak grad av HD vil som regel ikke vise noen symptomer i det hele tatt, og vil kunne leve et helt normalt liv. Dersom hunden har middels grad HD, er det større risiko for at den kan utvikle symptomer. Tidspunktet for når disse symptomene inntrer, kan variere mye. I mange tilfeller vil ikke hunden vise symptomer i det hele tatt. Dersom hunden holdes i god kondisjon samtidig som man tilpasser hundens prestasjoner til det den selv ønsker å prestere, vil en hund med middels HD i de fleste tilfeller oppnå like høy levealder som en HD-fri hund, og tilværelsen vil ikke være smertefull. Overdreven mosjon, som lange turer i dyp snø, bruk som trekkhund i tungt arbeid osv, er imidlertid ikke å anbefale. Jevn mosjon er viktig. Man må imidlertid være klar over at det finnes hunder med middels grad HD som har tydelige kliniske symptomer på defekten.

Dersom hunden har sterk grad av HD, er risikoen større for at den får problemer med hoftene. For noen hunder er dette direkte invalidiserende. Men man skal være klar over at mange hunder greier seg utmerket selv om de har sterk grad HD, og kan fungere normalt og være svært aktive langt opp i høy alder uten å vise tegn på smerte.

Det er altså ikke nødvendigvis sammenheng mellom den diagnosen som stilles ved hjelp av et røntgenbilde og hvordan hundens kliniske tilstand er! Det er viktig at man ikke begynner å behandle hunden sin som om den skulle være invalid, kun på grunnlag av røntgenbildene.

Hvordan skal jeg trene en hund med HD?
En hund med HD må trenes fornuftig. Det er viktig at den får bygget opp muskulatur, og at sener, ledd og leddbånd ikke overbelastes. Jevn mosjon er viktig for enhver hund fra den er valp. Treningsmengden økes gradvis ettersom hunden vokser og kondisjonen bedres. Er det

Hudproblemer

Allergi

Allergi hos hund ser ut til å være et økende problem. Hvorvidt det skyldes arvelige årsaker eller miljøfaktorer har ennå ingen kunnet gitt svar på, men det at hunden i større grad tilpasses vår menneskelige livsstil er nok med på å øke problemstillingen (tror i alle fall jeg). Dyr med allergisk hudlidelse får ofte infeksjoner i huden med sopp eller bakterier. Infeksjonen intensiverer kløen, og en får derfor ofte en kraftig bedring når man behandler infeksjonen. Utfordringen ligger i å iaktta om kløen kommer før infeksjonen, og om kløen vedvarer til tross for at infeksjonen behandles. Noen hunder med allergisk hudlidelse har kun kløe i ørene, og kommer til dyrlegen gjentatte ganger med ørebetennelse. Enkelte sliter kun med rennende øyne, spesielt gjelder dette pollenallergikere. Det finnes i dag tre typer allergi.

1. Atopi

Opptrer som regel fra ung alder og utvikles i løpet av de første leveårene på hund. Ved atopi reagerer kroppen på stoffer som finnes i lufta, det kalles også ofte luftbåren allergi. Ved kontakt frigjøres kløe- og betennelsestoffer som bla. Histamin, og det er disse stoffende som gir rød kløe hund hos hund. Atopi er den vanligst form for allergi hos hund.

2. Fórallergi

Her tas stoffene opp i kroppen via tarmen, og det er enkelte proteiner i maten som setter i gang reaksjonen. Det kan være ett eller flere proteinstoffer som det reageres på. Forallergi utgjør mindre enn 10 % av all allergisk hudlidelse på hund.

3. Kontakt-allergi

Dette er den tredje formen for allergisk hudlidelse hos hund, og er veldig sjelden. Her reagerer huden dirkete ved kontakt, ikke ulikt nikkelallergi hos menneske. Den vanligste formen vi ser er på hunder som reagerer på plasten i matkoppen. De klør og mister hår i ansiktet.

Hunden min klør, kan det være allergi?

Ved kløe er det veldig ofte andre årsaker. Hunden kan ha parasitter i huden (lus, reveskabb, midd etc) og infeksjoner i huden (bakterier, sopp). Allergisk hudlidelse er noe man mistenker når det er hunder med kronisk kløe, det vil si hunder som har gjentatte episoder med kløe og har hatt plager over en lengre periode.

Noen andre hudsykdommer (sjeldne)

Follicular dysplasi
H årsekkene blir ødelagt og forårsaker at håret faller av i et symmetrisk mønster. Begynner ofte over ryggen. Kan oppstå når som helst. Kan også forårsake hudbetennelser.

Alopecia - Skallethet .
Skjer før to års alder og gradene er svært varierende. Noen er sesongbetonte mens andre kan ha sykdommen i utviklende grad hvor skalletheten ikke forsvinner. Kan også føre til hudbetennelser.

 

Øyesykdommer

  • Katarakt ( grå stær)

  • Glaukom ( grønn stær), arvelig form

  • Netthinnesykdom som f.eks PRA ( progressiv retinal atrofi)

  • RD: Retinal dysplasi (små eller store folder med ødelagte synsnerver i netthinnen)

Katarakt er en tilstand der den glassklare linsa blir fortettet og mindre til helt ugjennomskinnelig for lys. Dette vil påvirke synet, og ved total katarakt, medføre blindhet. Det kan påvirke det ene eller begge øynene. Årsakene er mange, fra arv til sukkersyke, og skader på øyet. Arvelig katarakt har en spesiell form og utvikling.

Glaukom er en sykdom der trykket inne i øyet stiger. Dette medfører smerte etter hvert som trykket blir veldig høyt, og kan også påvirke synsnerven og netthinnen og gi permanent skade hvis man ikke får sykdommen under kontroll tidlig nok. Da kan det også føre til nedsatt syn og blindhet. Symptomene er ofte et rødt øye, pupillen kan være forstørret og hunden vil ved smerte ofte knipe på øyet.

PRA er en progressiv tilstand, det vil se en tilstand som forverrer seg gradvis. Hvor fort er forskjellig fra hund til hund og rase til rase. Man begynner som oftest å legge merke til at hunden har dårligere syn i skumringen og mørket, for så å bli verre etter hvert. Det er ingen behandling for denne sykdommen, dessverre, og hunder med PRA vil bli helt blinde.

NB! Eldre hunder får en naturlig blakking av linsa som kan se ut som en katarakt. Dette kan dyrlegen undersøke ved å lyse inn i øyet, og sjekke om det er ”alderdomsfortetning” eller katarakt. Alderdomsfortetning er ikke farlig og påvirker ikke synet.

Hypothyroidisme – lavt stoffskifte

Hypothyroidisme vil si at skjoldbruskkjertelen, thyroidea, til hunden produserer for lite skjoldbruskkjertelhormon, thyroxin (T4). Kjertelen krymper i størrelse som følge av at hundens egen kropp angriper kjertelen. Årsaken til dette er ikke forstått. I sjeldne tilfeller kan sykdommen skyldes en svulst i hjernen, eller også være en bivirkning ved annen sykdom. Denne sykdommen forekommer oftest hos hunder som er over 2 år gamle, spesielt i 4- 8 års alderen. 

Mangelen på skjoldbruskkjertelhormon gjør at hunden får symptomer som skyldes lavt stoffskifte. Disse endringene kommer snikende. Dersom du synes hunden din virker mer slapp og pelsen tynn og tørr over en lengre periode, kan det være greit å oppsøke veterinær. Ofte vil hunden også miste mye hår, gjerne flekkvis, som regel like mye på begge sider av kroppen. Den kan også få fargeforandringer i huden. Den vil fryse lett, ha litt lav kroppstemperatur, kan ha blitt litt sløv og vil helst ligge rolig, inne, gjerne nær peisen eller ovnen. Den sover mye og har langsom hjerterytme. Løpetid hos tisper blir sjeldnere og kjønnsdriften hos hannhunder blir unormalt nedsatt.

Hypothyroidisme er heldigvis enkelt å behandle med medisiner. Behandlingen er i de aller fleste tilfeller vellykket, selv om det dreier seg om medisinering resten av livet.


© 2010   El Nuciero.  Kopiering av materiale fra vår hjemmeside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale