Før du kjøper hund

En hund er et stort ansvar!

Før man anskaffer seg en valp er det viktig å tenke nøye over hva slags rase eller type hund som kan passe best til din familie. En hund skal du ha i mange år og den skal passe til deg og din families livsstil. Ikke let opp hund ut i fra utseende, sjekk alltid hva rasen har blitt brukt til og fremskaff informasjon om dens særegenheter via oppdrettere og klubbens hjemmeside. Et tips er å lese RAS (rasespesifikk avelsstrategi) som er laget for de fleste rasehunder i Norge, du finner disse på NKK under den enkelte rase. I RAS fremkommer det mye informasjon i forhold til rasens historie, bruksegenskaper, helse mm. 


Før du kjøper hund bør du:

  • Besøk oppdretteren hjemme
  • Krev at valpen/hunden en har en nydatert helsesattest, og er grunnvaksinert. Kjøp aldri en hund som ikke er helt frisk!
  • Dersom hunden er ID-merket, skal bekreftelse på dette følge med på kjøpet. ID-merking er påkrevd for hunder kjøpt i utlandet. Dersom selgeren ikke går med på dette – unnlat å kjøpe hunden!
  • Unngå kjøp av hunder kun via internett.
  • Be om å få se valpenes mor. De fleste innsmuglede hunder selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra moren.
  • Motta aldri hunder på ulike «møtesteder»! Sørg for en skikkelig kjøpekontrakt hvor telefonnummer, navn og adresse på oppdretter fremgår tydelig.
  • I tillegg til de ovenfor anbefalte retningslinjer, kontakt kennelklubber og rasehundklubber på forhånd.

    Kilde: Silje Hansen, Forbrukerrådet